Betingelser & medlemsvilkår


  1. Forpliktelser

1.1 CrossFit Eldar leverer WOD fellestimer og kurs som annonsert på hjemmesiden eller bookingsystemet.

1.2 CrossFit Eldar forplikter seg til å ha en registrert status som offisiell CrossFit affiliate til enhver tid.

1.3 CrossFit Eldar plikter å gi medlemmet tilgang til lokalene innenfor anviste åpningstider (WOD timer, kurs og Open Gym).

1.4 Unntak gjelder hvis det foreligger sykdom eller andre uoverkommelige hindringer og/eller ting som er utenfor CrossFit Eldar sitt kontroll


2. Betalinger

2.1 Betaling trekkes automatisk hver måned fra registrert kort - Ubetalt treningsavgift blir fakturert.

2.2 Ved manglende betaling av faktura blir saken sent videre til inkasso.

2.3 Medlemmer må selv sørge for at riktig kort er registrert og at det er dekning på konto.

2.4 Betalingsperiode hver måned er dagen som medlemskapet var tegnet.
F.eks. hvis medlemskap var tegnet 12. Feb vil neste trekk skje 12. Mars.

2.5 Betaling for medlemskap og kurs må gjøres før vedkommende kan starte trening/kurs.

2.6 Ved gjentatte ubetalte krav forebeholder CrossFit Eldar seg retten til å stenge vedkommende medlemskap og fakturere resterende treningsavgift.

2.7 6.1 Booking av kurs og andre ting via bookingsystemet er bindende.


3. Medlemskap

3.1 Medlemskapet inkluderer tilgang til alle WOD fellestimer som er annonsert på hjemmesiden eller via booking systemet til einhver tid, pluss muligheter for egentrening (Open Gym) innenfor annonserte tider.

3.2 Bestillinger av medlemskap og kurs gjøres via bookingsystem på CrossFit Eldar sin hjemmeside eller mobile app.

3.3 CrossFit Eldar kan uten forvarsel si opp et medlemskap i tilfelle det er brudd på medlemsvilkårene.

3.4 Medlemmer har ikke lov til å ta med seg andre på trening eller gi tilgang til andre som ikke er registrerte medlemmer - Unntak kun hvis det foreligger skriftlig godkjennelse fra CrossFit Eldar, f.eks. når det gjelder en prøvetime.

3.5 CrossFit Eldar forbeholder seg retten til å endre priser. Medlemmer vil få forvarsel om dette pr epost og/eller SMS.

3.6 Det er 16-års aldergrense i CrossFit Eldar. Hvis en medlemm er under aldersgrensen vil medlemskapet avsluttes umiddelbart, og ikke refundert.


4. Oppsigelse av medlemskap

4.1 Frysing av medlemskap tilbys generelt ikke.

4.2 Medlemskap med binding kan ikke sies opp før bindingstiden er ute.

4.3 Et medlemskap med binding må sies opp innen en uke før medlemskapet tar slutt – Ellers vil nytt medlemskap med samme binding automatisk fornyes.

4.4 Ved bytting av medlemskap gjelder oppsigelses-betingelser til det tidligere medlemskap, før det nye blir opprettet.

4.5 Et løpende medlemskap (1 måned) må sies opp innen en uke før medlemskapet tar slutt (DVS en uke før neste betalingsdato).

4.6 CrossFit Eldar tilbyr ikke tilbakebetaling for sykefravær som oppstår på grunn av sykdom. I spesielle tilfeller hvis det foreligger skriftlig treningsforbud fra lege som varer lengere en tre uker kan medlemskapet utsettes – I så fall vil utsettelse gjelde fra når CrossFit Eldar får tilsent nødvendige opplysninger og dokumentasjon - Dette har ikke tilbakevirkende kraft.


5. Annet

5.1 All trening skjer på eget ansvar (se fraskrivelse).

5.2 CrossFit Eldar er ikke ansvarlig av skader på personer eller gjenstander, som oppstår under eller som følge av opphold i treningssenteret. Dette gjelder også tap av verdisaker som måtte bli borte.

5.3 Medlem som har med seg barn på trening, har eget ansvar over barnets sikkerhet under oppholdet – Vedkommende må sørge for at barnet ikke påvirker trening og/eller forstyrrer andre.

5.4 Medlemmer som tar egentrening (Open Gym) er ansvarlig for å rydde etter seg i lokalene og låse lokalene i etterkant.

5.5 Medlemmet gir samtykke for at CrossFit Eldar kan ta regelmessig bilder av treningsøkter og medlemmer i sosiale sammenheng, og som blant annet brukes til innlegg på sosiale medier og markedsføring på nett.


6. Kurs

6.1 Booking av kurs og andre ting via bookingsystemet er bindende.

6.2 Alle nybegynnere må ta nybegynnerkurs hvor de lærer grunnleggende øvelser og teknikk i CrossFit.
Unntak kan gjøres hvis medlem kan dokumentere at de har tatt lignende kurs eller har relevant erfaring fra annet CrossFit treningsenter.


7. Fraskrivelse

Vi vil gjøre alt hva vi kan for at du skal kunne trene skadefri hos oss, og vi er sikre på at du vil ha stor og god effekt av å trene hos oss. Hos våre flinke trenere er du i gode hender.

7.1 Men det er viktig å forstå at all trening i CrossFit Eldar skjer på EGET ansvar og du er selv ansvarlig for å sørge for at du er i helsemessig stand til å gjennomføre treningen.

7.2 CrossFit Eldar tar ikke ansvar over personskader på medlemmer som følge av ulykker, handlinger fra andre besøkende, eller mangelfulle handlinger som skjer CrossFit Eldar's ledelse. Fraskrivelse av ansvar gjelder også tidligere ansatte, representanter og lignende.

7.3 Vi anbefaler at alle de som er usikre diskuterer med en lege først før de begynner at trene hos oss, og hvis du har noen kjente skader eller andre helsemessige problemer, er du nødt til å gjøre oss spesielt oppmerksom på det.

7.4 Hvis du er gravid og/eller ammer må du melde fra til oss.

7.5 CrossFit Eldar kan til hver tid kreve legeerklæring fra medlemmer hvis det er sannsynlighet for at trening kan medføre skade på vedkommende medlem.


8. Bekreftelse

8.1 Medlemmet bekrefter herved å ha lest og forstått denne avtalen.

8.2 Medlemmet bekrefter at han/hun er i god nok fysisk og psykisk form for å drive med aktivitetene og treningen som utføres i CrossFit Eldar.

8.3 Medlemmet forplikter seg til å si i fra skriftlig til CrossFit Eldar om vedkommende ikke lenger skulle være skikket til å delta på aktiviteter/trening.

8.4 Medlemmet bekrefter at han/hun er 16 år eller eldre.